αρχείο λήψης (7) Το Ά ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό τεστ για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, την γραφή, την συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την συγκέντρωση της  προσοχής.

  Καταστάσεις δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωσή των παιδιών γίνει έγκαιρα.

  • Το Ά ΤΕΣΤ έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.
  • Προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία να χορηγείται σε όλα τα παιδιά γιατί καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, ευαισθητοποιούνται οι γονείς και ως γνωστό η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.