ΛΟΓΟΤΥΠΟ PADOVANΗ θεραπευτική μέθοδος “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” της Βeatriz Padovan (διαβάζεται Μπεατρίζ Πάντοβαν) είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους των διαταραχών του λόγου και των εξελικτικών διαταραχών. Διακατέχεται από την αντίληψη μιας ολιστικής θεραπευτικής διαδικασίας για άτομα (παιδιά – εφήβους – ενήλικες) με γενικές εξελικτικές διαταραχές και διαταραχές της εξέλιξης του λόγου – ομιλίας.

 Η θεραπευτική μέθοδος της “Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης” αποσκοπεί στην αντιμετώπιση:

  • Διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος (διαταραχές της άρθρωσης, της αναπνοής, της μάσησης και της κατάποσης).
  • Αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου.
  • Εγκεφαλική παράλυση.
  • Δυσαρθρία.
  • Αφασία.
  • Φάσμα Αυτισμού.
  • Δυσλεξία – μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εξελικτικών διαταραχών – συντονισμός κίνησης, οπτικής-ακουστικής αντίληψης.

 Συνοπτικά η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση, αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα της Νευρολογικής Οργάνωσης. Η παραπάνω ιδέα είναι σημαντική γιατί για να πούμε ότι έχουμε αναδιοργανώσει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τη διαδικασία ωρίμανσής του. Η Μέθοδος σέβεται επομένως τη διαδοχική ανθρώπινη ανάπτυξη (οντογένεση) αφού αυτή η νευροεξελικτική σειρά ξανασυναντάται σε κάθε συνεδρία της θεραπείας. Ενεργοποιεί με φυσικό τρόπο το γενετικό δυναμικό του Κ.Ν.Σ., πράγμα το οποίο συμβάλλει στο να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό και περισσότερο οργανωμένο. Η αρχή είναι απλή αλλά καθίσταται αποτελεσματική αφού η επανάληψη, ο ρυθμός και η περιοδικότητα των κινήσεων έχουν ως αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουν το φαινόμενο της «νευρωνικής πλαστικότητας».

Υπόδειξη: Παρακολουθήσετε τα video.