αρχείο λήψης (6)Το Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System – PECS) αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori Frost και Andy Bondy και αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί εικόνες με σκίτσα αντί για λέξεις για να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Το PECS σχεδιάστηκε αρχικά για παιδιά με αυτισμό που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη λεκτική ανάπτυξη και στους τρόπους επικοινωνίας, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Ποια είναι η θεωρία πίσω από το PECS;

   Ένα παιδί μπορεί να εκπαιδευθεί με το εργαλείο PECS από κάποιον που έχει μάθει την εκπαιδευτική μέθοδο Pyramid. Χρησιμοποιείται μια θετική προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, κατά την οποία δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες επικοινωνίας και καθοδηγείται η ανταλλαγή εικόνων. Επιπλέον, όταν στα αρχικά στάδια εκπαίδευσης το παιδί επιλέγει μια εικόνα επιθυμητού παιχνιδιού, η ανταλλαγή της εικόνας με το παιχνίδι λειτουργεί ως ενίσχυση της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του.