Η φωνοθεραπεία με την προσέγγιση Integrated Voice Therapy αποσκοπεί  στην εξέλιξη  της φωνής στο έπακρο των δυνατοτήτων της, κάτι  το οποίο είναι θεραπευτικό όσο και εμψυχωτικό, επιτρέποντας στο άτομο να εστιάσει περισσότερο στη γνήσια και ελεύθερη έκφραση του  πραγματικού του εαυτού.

   Αρχή της προσέγγισης Integrated Voice Therapy είναι η αντιμετώπιση της φωνής του κάθε ανθρώπου ως σωματική λειτουργία η οποία, μέχρι τη στιγμή που παρουσιάστηκε το φωνητικό πρόβλημα, είχε ανταπεξέλθει επάξια στις φωνητικές απαιτήσεις του ατόμου. Συνήθως, μέχρι να φτάσει ο ασθενής στη φωνοθεραπεύτρια με σκοπό να επιλύσει τις φωνητικές του δυσκολίες,  έχει υποστεί ματαίωση για τις φωνητικές του ικανοτήτες, τόσο από το ίδιο του το κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον, όσο από τον γιατρό που τον έχει εξετάσει. Βρίσκω απαράιτητο να συνυπολογίζουμε πως η εξέλιξη κάποιου δυσφωνικού προβλήματος συχνά διαπιστώνεται όταν ένα άτομο αναλαμβάνει, έκτακτα ή σταδιακά, αυξημένο φωνητικό έργο, με  ιδιαίτερη φωνητική πρόκληση, όπως π.χ. όταν αναλαμβάνει νέα διδακτική θέση ο εκπαιδευτικός ή αλλαγή εργασίας ο πωλητής. Μπορεί δηλαδή,  ποτέ στο παρλεθόν να μην είχε ο άνθρωπος δυσκολία με τη φωνή του, μέχρι που οι φωνητικές του απαιτήσεις αυξήθηκαν ή οι συνθήκες της ζωής του άλλαξαν. Αυτό σημαίνει πως δεν γίνεται κάποια «λάθος τοποθέτηση» της φωνής, όπως συχνά λέγεται στους ασθενείς. Απλά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί με τη φωνή του ο άνθρωπος τώρα, δεν αποδίδει με το βέλτιστο τρόπο, για τις παρούσες απαιτήσεις της φωνής του.

   Αυτή η θεώρηση των δυσφωνικών δυσκολιών δίνει μία άλλη προοπτική στην διαχείρηση της φωνής και των δυσκολιών της.  Το άτομο δεν αντιμετωπίζεται σαν κάποιος που έχει κάνει «κακή χρήση» φωνής και συνεπώς, «φταίει» για τη δημιουργία της δυφωνίας του. Το άτομο καλείται να συμμετάσχει στην ανίχνευση και διατήρηση της ισορροπίας της φωνής που κάποτε είχε αλλά έχασε για διάφορους λόγους.

   Έτσι, η προσέγγιση στην αποκατάσταση της φωνής δεν αποσκοπεί στην τελειοποίηση της παραγωγής φωνής αλλά στην επαναφορά της υγειούς λειτουργίας. Θεωρεί πως ο καθένας μας μπορεί, αν θέλει, να βελτιώσει τις φωνητικές του δεξιότητες και να αποκτήσει μεγαλύτερη φωνητική αντοχή, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάθε φωνητική πρόκληση.

   Οι τεχνικές που αναπτύσσονται μπορούν να εφαρμοστούν από τον καθένα που αναζητά να κατανοήσει και να ελέχξει το φωνητικό του μηχανισμό. Στο θεραπευτικό πλαίσιο, μπορούν να εφαρμοστούν σε άτομα με διαταραχές φωνής από διάφορες οργανικές ή λειτουργικές δυσκολίες του λαρυγγικού μηχανισμού, όπως πχ. οίδημα, όζους, πολύποδες, παρέσεις (φωνητικών χορδών,  ασυμμετρία κίνησης, φωνητική κόπωση, δυσκολία προβολής της φωνής ή ανεπαρκή ένταση. Οι ίδιες τεχνικές εφαρμόζονται και σε άλλες διαταραχές όπως στοματοκινητικές διαταραχές, διαταραχές ροής, δυσαρθρίες, δυσκολίες ρινικότητας (από σχιστίες, βαρηκοϊα, λειτουργική υπερρινικότητα) και ορισμένα νευρολογικά προβλήματα (π.χ. Νόσο Πάρκινσον, κλπ.).

   Οι τεχνικές της προσέγγισης Integrated Voice Therapy προτείνουν μία βιο-μηχανική προσέγγιση στη φωνoθεραπεία. Βασίζονται στην παραδοχή πως η επαναφορά της αποδοτικής λειτουργίας του φωνητικού μηχανισμού επαναφέρει και τη δομή. Με άλλα λόγια, θεωρούμε πως το πρόβλημα που μας αφορά ως Φωνοθεραπευτές είναι η βραχνάδα, ή οποία είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας του λάρυγγα. Εφόσον φύγει η βραχνάδα και ισορροπήσει ο λάρυγγας, τότε απαλείφεται και το πρόβλημα. Η θεραπεία οργανικών ευρημάτων δεν είναι ο άμεσος στόχος της φωνοθεραπευτικης αποκατάστασης. Ο ρόλος της φωνοθεραπείας αφορά την αποκατάσταση της φωνής, είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν οργανικά ευρήματα στο λάρυγγα.

   Η ολιστική αυτή προσέγγιση στην αποκατάσταση της φωνής είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο τεχνικών. Θεωρεί πως όλοι κρύβουμε, λίγο ή πολύ, συναισθηματικό πόνο από αρνητικές επιρροές του παρελθόντος, ο οποίος περιορίζει τη δυναμική μας, συμπεριλαμβανομένων και των φωνητικών δυνατοτήτων. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, η φώνη αποκαλύπτει τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Η φωνοθεραπεία και η φωνητική εκπαίδευση μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθούν  στις δυσκολίες που προέρχονται από αυτό τον συναισθηματικό πόνο. Γι΄αυτό, η διδασκαλία φωνητικών τεχνικών απαιτεί μεγάλη ευαισθησία και ενσυναίσθηση από τη μεριά του θεραπευτή. Είναι ευθύνη  του θεραπευτή να δημιουργήσει το περιβάλλον στο οποίο το περιστατικό θα μπορέσει να βιώσει την επιτυχία.

Πηγή:http://www.voicecraft.gr/