Είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν παιδιά στη σχολική τους ζωή κατά την επεξεργασία και κατάκτηση του Γραπτού Λόγου.

 

 Γενικότερα, είναι η δυσκολία στην επεξεργασία οποιασδήποτε γλωσσικής πληροφορίας.

Εκδηλώνονται σε πολλούς γνωστικούς τομείς:
• στην Ανάγνωση
• στην Αναγνωστική Κατανόηση
• στη Γραφή
• στην Ορθογραφία
• στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου
• στην Αριθμητική και
• στη Λογικομαθηματική Σκέψη.

Συγχρόνως βρίσκονται σε βαθιά σχέση με δυσκολίες:
• στη Φωνολογική Ενημερότητα
• στην Επίγνωση της Μορφολογίας και της Σημασιολογίας του Προφορικού Λόγου.

 Ο βασικός πυρήνας των δυσκολιών εμφανίζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη συνέχεια και χωρίς την έγκαιρη Αποκατάσταση τους, εξελίσσονται σε συνθετότερες στην στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επιπτώσεις στη Γραπτή Έκφραση

   Οι δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου δεν εκφράζονται μόνο στο αντίστοιχο μάθημα της Έκθεσης, αλλά παρουσιάζονται οπουδήποτε είναι αναγκαία η παραγωγή και η συγγραφή λόγου. 

Παράγουμε κείμενο:
• όταν γράφουμε τον ορισμό στη Μαθηματικά ή στη Φυσική
• στην αλληλογραφία
• στην προσωπική μας έκφραση κτλ.

  Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές τόσο για την σχολική αξιολόγηση όσο και για την προσωπική έκφραση και επικοινωνία του παιδιού ή του εφήβου.
   Πολλές φορές οι δυσκολίες των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία στη Γραπτή Έκφραση είναι τόσο έντονες, που δεν αντιλαμβάνονται, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, καμιά ανάγκη επικοινωνίας και έκφρασης μέσα από αυτή, παρά μόνο την πιεστική και βασανιστική ανάγκη των άλλων να τους πείσουν για το αντίθετο!

   Το Πρόγραμμα Διάγνωσης και Θεραπείας της Δυσλεξίας και των Μαθησιακών Δυσκολιών που εφαρμόζουμε επί σειρά ετών σε μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, βασίζεται σε ειδική Μεθοδολογία, που το μεγαλύτερο μέρος της, έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
   Η χρησιμοποιούμενη Μεθοδολογία, έχει εφαρμοσθεί στη Θεραπεία δεκάδων παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Χρησιμοποιούμενες Αρχές και Τεχνικές

Η Μεθοδολογία μας χρησιμοποιεί αρχές και τεχνικές από διαφορετικές συναφείς επιστήμες όπως:

• Γνωστική Ψυχολογία
• Παιδαγωγική
• Θεωρητική Γλωσσολογία
• Κείμενο-Γλωσσολογία
• Ψυχο-Γλωσσολογία και
• Φιλολογία.

Μεθοδολογικά Πρότυπα Αποκατάστασης

  Η Μεθοδολογία αυτή επιβάλλει μεθοδολογικά πρότυπα στην Αποκατάσταση, που μόνο ο ξεχωριστός τρόπος σκέψης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία υπαγορεύει.

Θεμελιακή Μεθοδολογική Παράμετρος

   Τέλος, οι αρχές της Μεθοδολογίας, διαφοροποιούνται σε κάθε γνωστικό τομέα, ανάλογα με τη φυσιολογία αυτού και τη φύση των δυσκολιών που εμφανίζονται σε αυτόν. Όμως θεμελιακή κοινή παράμετρος, είναι η αναλυτικο-συνθετική προσέγγιση του κάθε αντικειμένου σε εξαιρετικά αποδομική βάση και αντίστοιχα και η αλυσιδωτή επανασύνθεση του.

Πηγή:http://www.assimimavro.gr/