ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Εποπτείες

  • Κατόπιν σχετικού αιτήματος, περιορισμένος αριθμός συναδέλφων μπορούν να λάβουν μέρος των γνώσεων μας σε σχέση με το αντικείμενο τους στον χώρο μας.

Σεμινάρια

  • Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό σεμινάριο για την τρέχουσα περίοδο.

ΧΡΗΣΙΜΑ:

Τομεοποίηση παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών

οι λίστες ειναι ενδεικτικές και μπορεί να εχουν τροποποιηθεί. Δεν ευθηνόμαστε για τις οποιες αλλαγές μπορεί να εχουν γίνει.

Άδεια Ασκήσεως Λογοθεραπευτών

Το συνομιλώ προσπαθεί για την σωστή ενημέρωση σας αλλά δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή της ελληνικής πολιτείας – των νομοθετικών ρυθμίσεων και των θεσμών της.