αρχείο λήψης (5) Οι μέθοδοι αλλά και τα διάφορα διαγνωστικά τεστ αποτελούν για εμάς τα μερικώς αναγκαία εργαλεία από τα οποία φροντίζουμε να συνδυάζουμε κάθε φορά κάνοντας χρήση εκείνων των τμημάτων τους που ταιριάζουν σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση που μας εμπιστεύεται.

  Στο κέντρο μας υπάρχει η επιθυμία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όσον το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις προοπτικές του κάθε περιστατικού.

 Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι πάντα επιδιώκουμε μια καλή σχέση συνεργασίας με το περιβάλλον της κάθε εξατομικευμένης περίπτωσης διότι μόνο όταν εργαστούμε όλοι μαζί ,με την δική μας καθοδήγηση, θα καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.