Πρόγραμμα Kοινωνικοποιησης

ΟΑΚΔ  Η ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει και να κατανοεί τα μηνύματα του περιβάλλοντος του είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται τόσο για να προσαρμόζεται όσο και να ζει ευτυχισμένος σ’αυτό. Για να μπορεί κανείς να έχει επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις οφείλει να εφαρμόζει σωστά κάποιους άγραφους κανόνες μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.

  Μετά από έντονο προβληματισμό δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για παιδιά με ολιγομελή ομάδες που μέσα από επιστημονικά οργανωμένες δραστηριότητες θα στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας και στην εκμάθηση κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς όπου θα προάγονται η αυτογνωσία, η κοινωνικοποίηση, το αίσθημα της συνεργασίας και της συλλογικότητας.