ΤΗΛΕΠΡΑΚΤΙΚΗ

   Η τηλεπρακτική υποστήριξη είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών από απόσταση με την συμμετοχή του ειδικού υγείας και του πελάτη, που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση και στην παρέμβαση του ενδιαφερομένου.

 Είναι μια νέα προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε προβλήματα, σε σχέση και με την ειδική αγωγή,  από το σπίτι.

 Η τηλεπρακτική υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια απόστασης, των ειδικών σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να βοηθήσει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά στρώματα.

  Η χρήση της τηλεπρακτικής υποστήριξης δεν αφαιρεί τυχόν υπάρχουσες ευθύνες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, για την εφαρμογή της πρακτικής.

   Η πρακτική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα περιστατικά – θα χρειαστεί να γίνουν πρώτα κάποιες συναντήσεις αξιολόγησης για να αποφασιστεί ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση που ταιριάζει στον κάθε ενδιαφερόμενο.