images

 Το συνομιλώ έχει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την απαιτούμενη εμπειρία έτσι ώστε να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα, με σεβασμό αλλά κυρίως με αίσθημα υπευθυνότητας σχεδόν κάθε πιθανό περιστατικό που χρήζει διάγνωση – υποστήριξη και θεραπεία και το οποίο εμπίπτει στον κλάδο της ειδικής αγωγής.

  Για υπηρεσίες που δεν παρέχονται ακόμα άμεσα από το κέντρο μας μπορούμε να σας προτείνουμε συνεργασία με έμπειρους και πιστοποιημένους θεραπευτές, εντός και εκτός Λήμνου, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο. 

   Παρακάτω σας ενημερώνουμε για την κάθε υπηρεσία όσον αφορά τον ορισμό και τον σκοπό της.

Λογοθεραπεία

   Λογοθεραπεία είναι η ειδική παιδαγωγική επιστήμη που ασχολείται με την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας, της μάσησης και της κατάποσης. Και ως επιστήμη περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων όπως, διάγνωση των διαταραχών λόγου, ομιλίας και φωνής, ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους ή τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, οργάνωση του προγράμματος θεραπείας, εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και καταγραφή της προόδου του ασθενούς. Ακόμη, περιλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων ή/και άλλων συγγενών γύρω από τον κατάλληλο χειρισμό μιας διαταραχής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλουν στη διαδικασία της αποκατάστασης.

Φωνοθεραπεία

  Οι φωνοθεραπεία με της τεχνικές Integrated Voice Therapy είναι η σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου Voicecraft της Alison Bagnall, πρωτοπόρος προσέγγιση στην εκπαίδευση της φωνης τη δεκαετία 1990-2000.

 Η εκπαίδευση εξελίσσεται σε 4 διήμερα βιωματικά σεμινάρια, με απόλυτο πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Οι τεχνικές που εξελίσσονται στα πλαίσια των τεσσάρων επιπέδων (Α’, Β’, Γ’ & Advanced) αποτελούν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση του εξελισσόμενου Φωνοθεραπευτή.

  Ο λογοθεραπευτής που θέλει να αναπτύξει ουσιαστική εξειδίκευση στο αντικείμενο, οφείλει να ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και να εντρυφήσει σε ποικιλία συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οπωσδήποτε σε εποπτική σχέση, προκειμένου να εμβαθύνει στο σύνολο των πολύπλευρων πτυχών της επιστήμης της φωνοθεραπείας και να μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα τα περιστατικά με δυσφωνικές δυσκολίες.

   Μόνο τότε φέρει και το δικαίωμα να κάνει χρήση του όρου <<φωνοθεραπευτής>> στα πλαίσια της μεθόδου Voicecraft.

   Η φωνοθεραπεία αφορά στον κάθε έναν που θέλει να εξελίξει τις φωνητικές του δυνατότητες, είτε σαν πρόληψη, είτε σαν αποκατάσταση των φωνητικών του δυνατοτήτων.

  Οι τεχνικές που αναπτύσσονται μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας της φωνής από διάφορες οργανικές παθήσεις ή λειτουργικές δυσκολίες του λαρυγγικού μηχανισμού, όπως:

 • οίδημα φωνητικών χορδών
 • όζους (κάλους)
 • πολύποδες
 • μονόπλευρη ή αμφίπλευρη παρέση/παράλυση φωνητικών χορδών
 • ασυμμετρία κίνησης
 • φωνητική κόπωση
 • δυσκολία προβολής της φωνής
 • ανεπαρκή ένταση
 • μειωμένη τονική έκταση

Η Φωνοθεραπεία  με αυτή την προσέγγιση αποκαθιστά και εκπαιδεύει την βέλτιστη μηχανική λειτουργία του λάρυγγα. 
Βοηθάει :

 1. όλους όσους θέλουν να αποκαταστήσουν το μηχανισμό της φωνής από κάποια δυσλειτουργία.
 2. όσους θέλουν να εξελίξουν την αποδοτικότητα της φωνής, όπως: 
 • τραγουδιστές
 •  ομιλητές
 •  εκπαιδευτικοί
 •  ηθοποιοί
 •  ψάλτες
 •  στελέχη επιχειρήσεων
 •  voice coach
 •  λογοπεδικοί που επιθυμούν να τελειοποιήσουν την δική τους  φωνητική τεχνική, έτσι ώστε οι θεραπευτικές και εκπαιδευτικές τους εφαρμογές να είναι επιτυχείς.

Εργοθεραπεία

 Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας το οποίο πραγματεύεται την προαγωγή της υγείας καθώς και της καλής ποιότητας ζωής, μέσω στοχο-κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, αξιολόγησης και θεραπείας. Πρωταρχικός της στόχος είναι να κινητοποιήσει τα άτομα ώστε να συμμετάσχουν στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής [Δ.Κ.Ζ] . Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν με παιδιά και ενήλικες που ενδέχεται να εμφανίζουν οποιαδήποτε διαταραχή η οποία είναι σε θέση να επηρεάζει την απόδοσή τους στις Δ.Κ.Ζ.

   Επιπρόσθετα λειτουργούν σε συνεργασία με το παιδί ή τον ενήλικα, τους γονείς και το στενό οικογενειακό περιβάλλον, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό όπως και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το παιδί.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

  Η Ειδική παιδαγωγική είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με δυσκολίες στο κομμάτι του γραπτού λόγου.

   Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ο σύνδεσμος του σχολείου με το πλαίσιο αποκατάστασης καθώς κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, γνωρίζει την σχολική ύλη, ενώ είναι καταρτισμένος σε θέματα και ψυχικής υγείας και διαταραχών συμπεριφοράς.

Ψυχολογία

  Ο ψυχολόγος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στο να βοηθάει ανθρώπους να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά τα συναισθηματικά και άλλα προσωπικά τους προβλήματα. Επίσης αξιολογεί και αντιμετωπίζει συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις.

  Η ψυχολογική στήριξη απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους αλλά και ενήλικες με ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, μάθησης, επικοινωνίας, σχέσεων και αυτοεικόνας.

 

Συμβουλευτική

  Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία. Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία. Βοηθάει ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν την δυσφορία και/ή την διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή. Θεωρείται ότι προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

 Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και να τους βοηθήσει να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους και να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις με τα παιδιά τους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να ωριμάσουν και να εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.