Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.sinomilo.gr

   Oι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.sinomilo.gr παρέχονται από διαπιστευμένους θεραπευτές του κέντρου ειδικής αγωγής <<συνομιλώ>>, με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.

   Ο δικτυακός τόπος www.sinomilo.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος», «συνομιλώ») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ο ιδιοκτήτης του <<συνομιλώ>> διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

  Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας www.sinomilo.gr συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo <<συνομιλώ>>. Η αποδοχή τους εκ μέρους σας επέχει την θέση της υπογραφής σας σε γραπτή συμφωνία.

   Ο ιδιοκτήτης του <<συνομιλώ>> μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα των όρων χρήσης και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του κέντρου ειδικής αγωγής και του δικτυακού τόπου του <<συνομιλώ>>.