ΣΥΝΟΜΙΛΩ

Ασκήσεις.

Αλφάβητο Νοηματικής.

Ενδεικτικά Τεστ.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εκμάθηση Νοηματικής.

Λογισμικό-software

Κατασκευή αλληλεπιδραστικού λογισμικού εκμάθησης των συμβόλων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
– Εκτελέσιμο και συμβατό με όλες τις εκδόσεις των Windows
– Με πλήρη οδηγό εγκατάστασης και απεγκατάστασης
– Συμβατό με διαδραστικούς πίνακες

* Η κατασκευή του έγινε από τον Κώστα Τσέλιο – Εσπερινό ΓΕ.Λ Καστοριάς
*** Κατεβάστε το λογισμικό ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.exe

Εκπαιδευτική Πύλη1.

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτική Πύλη2.

Για παιδιά 3-7 ετών.